Samenlive

Onze Vrienden aan het woord: Ons Tweede Thuis

Onze Vrienden aan het woord: Ons Tweede Thuis
We inspireren onze collega’s door ze tijd te geven iets goeds te doen voor de maatschappij. In deze rubriek stellen we de Vrienden van Vijf aan je voor. De Vrienden van Vijf zijn de organisaties en instellingen waar onze collega’s zich op de vijfde dag voor inzetten. Aan de hand van vijf vragen en antwoorden delen we zo onze inspiratie. In deze eerste editie: Ons Tweede Thuis.

Ria, Anne-Marie en Lisanne werken bij Ons Tweede Thuis als begeleiders op de locatie KDC Nifterlake in Amstelveen. Daarnaast zijn ze ook aandachtsfunctionaris voor de vrijwilligers op deze locatie.

Wat doet Ons Tweede Thuis en wat gebeurt er op jullie locatie?
“Ons Tweede Thuis is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. We zetten ons in voor een goed leven voor mensen met een beperking.

KDC Nifterlake biedt opvang aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een ernstige meervoudige beperking. Bij KDC Nifterlake wordt er samen met de ouders een persoonlijk plan voor het kind gemaakt, met daarin alle afspraken over de begeleiding en behandeling. De begeleiding die we op KDC Nifterlake bieden is een stimulans voor de ontwikkeling van het kind. Er zijn verschillende therapieën en er is veel deskundigheid aanwezig, zoals een arts, orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en spel- of muziekbegeleider.”

Hoeveel groepen hebben jullie en hoeveel begeleiders per groep/kind?
“De locatie waar wij werken, KDC Nifterlake, biedt ruimte aan tien groepen. Iedere groep bestaat uit zeven kinderen en per groep zijn er twee begeleiders. Daarnaast krijgen we op sommige dagdelen ondersteuning van vrijwilligers waardoor activiteiten zoals wandelen, zwemmen, koken, etc. mogelijk zijn.”

Hoe ziet een dag van een begeleider eruit?
“Gedurende de dag zijn wij bezig met het verzorgen, stimuleren en begeleiden van de kinderen. We werken in een multidisciplinair team op basis van verschillende methodes. Voor elk kind wordt er, in overleg met de ouders en het team, een behandelplan opgesteld. Het behandelplan bevat de doelen die we stellen en die zijn dan bepalend voor het dag- en weekprogramma voor de kinderen.”

Wat maakt dit werk bijzonder?
Het geeft veel voldoening om te zien hoe de kinderen zich, op hun eigen manier, ontwikkelen.”

Wat is het belang van vrijwilligers voor Ons Tweede Thuis?
“Vrijwilligers zijn van grote waarde voor Ons Tweede Thuis. Door hun inzet zijn activiteiten met de kinderen mogelijk die zonder voldoende begeleiding anders geen doorgang kunnen vinden. Met deze ondersteuning is het bijvoorbeeld mogelijk om te gaan zwemmen of buiten te gaan wandelen. Ook zie je dat de kinderen enthousiast reageren op de positieve energie van de vrijwilligers.”

Wil je ook een keer een aan de slag bij Ons Tweede Thuis? Neem contact op met Ria, Anne-Marie of Lisanne via vrijwilligers.nifterlake@onstweedethuis.nl.

(foto is eigendom van Ons Tweede Thuis)

Samenlive

Job Alert

Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwe vacatures?

Direct op de hoogte zijn van de nieuwste vacatures? Schrijf je snel in!