Vakgebieden

De vakgebieden van Samenvijf.

Samenvijf is ontstaan om mens en maatschappij in bloei te zetten. Wij doen dat binnen het sociale domein omdat we daar het meeste voor de samenleving kunnen betekenen. Nederland ervaart een groot tekort aan geschoold en ervaren personeel in de zorg. We zien we een verharding van de samenleving, met een toenemende individualisering.

Samenvijf kiest er daarom voor om haar energie te richten op de domeinen Zorg & Welzijn en op de Overheid. Onze professionals zijn onder andere actief binnen de volgende functies:

Zorg & Welzijn

Jeugdzorg- en welzijnsinstellingen:

 • indicatiesteller
 • praktijkondersteuner
 • verzorgende IG
 • verpleegkundige
 • GZ psycholoog
 • sociaal pedagogisch medewerker
 • gezinsvoogd
 • medewerker planning & control
 • administratief medewerker

Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen:

 • verpleegkundige
 • verzorgende
 • sociaal pedagogisch medewerker
 • medewerker planning & control
 • administratief medewerker

Overheid

Gemeenten:

 • klantmanager werk / inkomen
 • consulent Jeugd / Wmo
 • medewerker wijkteam
 • medewerker handhaving
 • schuldhulpverlener
 • contractbeheerder
 • administratief medewerker
 • medewerker DIV
 • medewerker burgerzaken
 • communicatieadviseur
 • HRM-adviseur

Aan de slag met Samenvijf? Neem contact met ons op.